Truy cập nội dung luôn
Hệ thống quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách PMQLDADT ngoài ngân sách
TỈNH ĐẮK NÔNG
  • ĐỊA BÀN
  • LĨNH VỰC
  • NĂM
  • TRẠNG THÁI
TÌM KIẾM DỰ ÁN
Làm mới
STT
1 Khu dân cư tổ 5, phường Nghĩa Phú Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Tổ dân phố 5, Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 16,94 247.733 Chưa triển khai
2 Trung tâm trưng bày - kinh doanh và dịch vụ bảo hành xe máy (Đắk Mil) Công ty TNHH Lai Hương 2 Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông Đang triển khai
3 Trung tâm thương mại huyện Đắk Mil Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Rau Quả Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông , Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông Đang triển khai
4 Chợ và Khu dân cư Sùng Đức, phường Nghĩa Tân Liên danh Công ty TNHH Bình Minh, Công ty cổ phần Toàn Thịnh Phát Đắk Nông Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 308.068 Đang triển khai
5 Khu số 1 dọc đường Bắc Nam giai đoạn 2 Liên danh Công ty TNHH Bình Minh, Công ty cổ phần xây dựng Đắk Lắk, Công ty cổ phần XD-TM-DV Phú Hiển Vinh, Công ty TNHH TMDV Đắk Nông Lodge Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 14,05 260.905 Đang triển khai
6 Điểm dân cư số 6, khu vực Sùng Đức Công ty cổ phần dịch vụ xây dựng địa ốc Đất Nguồn Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 20,11 325.578 Đang triển khai
7 Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Hà Nội và Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 56 677.809 Đang triển khai
8 Khu dân cư tập trung tổ dân phố 3, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông Công ty cổ phần baất động sản HANO-VID Tổ dân phố 3, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Ea T'ling, Huyện Cư Jút, Đắk Nông 11,57 127.109 Đang triển khai
9 Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú Công ty cổ phần baất động sản HANO-VID Phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 42,87 684.926 Đang triển khai
10 Xưởng sản xuất đá BaZan Sơn Trung Kim Công ty TNHH Sơn Trung Kim Thôn 1, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông Đang triển khai